Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): キン

3 nét

4 nét

6 nét

17 nét

18 nét

19 nét

20 nét

21 nét

22 nét

24 nét

26 nét

28 nét