Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): グ

2 nét

3 nét

4 nét

6 nét

19 nét

20 nét

21 nét

22 nét

23 nét

24 nét

26 nét

27 nét

28 nét

29 nét