Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ゲン

3 nét

广

4 nét

5 nét

6 nét

22 nét

24 nét

26 nét

27 nét

30 nét