Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): サク

5 nét

6 nét

7 nét

8 nét

9 nét

12 nét

14 nét

15 nét

16 nét

17 nét

18 nét

20 nét

21 nét

22 nét

23 nét

25 nét

28 nét