Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ジ

1 nét

2 nét

3 nét

4 nét

19 nét

21 nét

22 nét

23 nét

25 nét

26 nét