Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): セイ

4 nét

𠀋

5 nét

6 nét

西

18 nét

19 nét

20 nét

21 nét

22 nét

23 nét

25 nét