Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ソ

5 nét

6 nét

7 nét

10 nét

14 nét

15 nét

16 nét

17 nét

18 nét

19 nét

20 nét

22 nét

23 nét

26 nét

33 nét