Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ニョウ

3 nét

4 nét

5 nét

6 nét

7 nét

尿

8 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

17 nét

18 nét

19 nét

20 nét

21 nét

22 nét

23 nét

25 nét

26 nét