Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ハイ

5 nét

6 nét

16 nét

17 nét

18 nét

19 nét

21 nét

22 nét

23 nét