Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): バツ

4 nét

5 nét

6 nét

7 nét

9 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

17 nét

19 nét

20 nét

21 nét

22 nét

23 nét