Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): フツ

1 nét

4 nét

5 nét

6 nét

7 nét

9 nét

11 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

17 nét