Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ブチ

1 nét

6 nét

7 nét

8 nét

11 nét

13 nét

14 nét

16 nét

17 nét