Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ホツ

4 nét

5 nét

7 nét

8 nét

歿

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

18 nét

21 nét