Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ユ

4 nét

5 nét

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

16 nét

17 nét

18 nét

19 nét

20 nét

21 nét

22 nét

23 nét

26 nét

32 nét