Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): リャク

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

16 nét

17 nét

18 nét

19 nét

20 nét

21 nét

22 nét