Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): いた.む

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

20 nét

23 nét

24 nét