Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): か

3 nét

5 nét

7 nét

8 nét

9 nét

𢈘

10 nét

11 nét

鹿

12 nét

13 nét

17 nét

18 nét