Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): き

4 nét

5 nét

6 nét

7 nét

11 nét

12 nét

16 nét