Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): さかん

6 nét

7 nét

8 nét

10 nét

12 nét

14 nét

15 nét

16 nét

18 nét

19 nét

21 nét

24 nét