Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): しゃく

10 nét

13 nét

21 nét