Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): そこ.なう

5 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

15 nét