Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): そ.ぐ

9 nét

10 nét

13 nét