Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): たけ

3 nét

6 nét

8 nét

9 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

17 nét

19 nét

22 nét