Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ちち

4 nét

5 nét

8 nét

12 nét