Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ねぶ.る

10 nét

14 nét