Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): はげ

7 nét

禿

8 nét