Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ほ

4 nét

6 nét

8 nét

9 nét

10 nét

15 nét

17 nét