Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ほり

11 nét

14 nét

17 nét