Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): むね

6 nét

8 nét

10 nét

12 nét

14 nét

17 nét

23 nét