Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): ゆが.む

8 nét

9 nét

11 nét