Tìm chữ theo âm Nhật (kunyomi): よわ.い

5 nét

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

12 nét

15 nét

16 nét

17 nét

19 nét

20 nét