Tìm chữ theo âm Hàn: 낭

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

18 nét

21 nét

22 nét