Tìm chữ theo âm Hàn: 둔

4 nét

7 nét

9 nét

12 nét

13 nét

14 nét

17 nét