Tìm chữ theo âm Hàn: 막

7 nét

10 nét

13 nét

14 nét

15 nét

17 nét

18 nét