Tìm chữ theo âm Hàn: 짐

10 nét

11 nét

13 nét

15 nét