Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): アイ

2 nét

6 nét

7 nét

8 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

17 nét

18 nét

19 nét

24 nét

25 nét