Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): イツ

1 nét

4 nét

6 nét

7 nét

8 nét

9 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

18 nét

20 nét

23 nét