Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): オ

5 nét

6 nét

7 nét

8 nét

9 nét

洿

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

19 nét

21 nét

22 nét

24 nét