Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ギチ

6 nét

8 nét

9 nét

10 nét

12 nét

13 nét

15 nét

17 nét

18 nét