Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): クツ

3 nét

5 nét

6 nét

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

15 nét

16 nét