Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ゲイ

2 nét

3 nét

4 nét

5 nét

6 nét

20 nét

21 nét

22 nét

23 nét

24 nét

25 nét

觿