Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ジク

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

14 nét

16 nét

17 nét

21 nét