Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): セキ

3 nét

5 nét

6 nét

7 nét

9 nét

10 nét

14 nét

15 nét

16 nét

17 nét

18 nét

20 nét

21 nét