Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): セク

5 nét

12 nét

13 nét

17 nét

20 nét

22 nét

23 nét