Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ゼン

3 nét

4 nét

5 nét

6 nét

7 nét

23 nét

24 nét

25 nét

27 nét

33 nét