Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ソチ

6 nét

8 nét

10 nét

11 nét

13 nét

15 nét

16 nét