Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ソツ

4 nét

6 nét

8 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

15 nét

16 nét

21 nét