Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ネイ

7 nét

8 nét

10 nét

12 nét

13 nét

14 nét

16 nét

17 nét

18 nét

19 nét

20 nét