Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ヒョク

7 nét

9 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

18 nét

20 nét