Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ビュウ

9 nét

10 nét

11 nét

14 nét

17 nét

18 nét